Van een goed plan tot een succesvolle aanvraag

U bent een ambitieuze ondernemer. U wilt investeren in uw bedrijf. Zijn er mogelijk subsidiekansen? Laat ze niet liggen!
De subsidiecoach regelt de aanvraag en afwikkeling van de subsidie.

Ontdek subsidiekansen

Regelingen

De overheid stimuleert duurzame investeringen.  Er zijn voor zowel ondernemingen als particulieren diverse subsidies

Het zijn bekende termen. Duurzaamheid, circulair ondernemen, CO2 reductie. Al deze begrippen hebben te maken met het behoud van onze planeet. Vanuit politiek oogpunt betekent dit het halen van klimaatdoelstellingen. En dat is de reden dat hier ook subsidiekansen zijn. Het gaat dan om het verduurzamen van een gebouw (isolatie, energiebesparende maatregelen) of het investeren in een machine die niets of weinig uitstoot of bijvoorbeeld een productiemethode die afval reduceert. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Heeft uw project een duurzaam karakter en bent u benieuwd naar uw subsidiekansen? Neem dan contact op.

De agrarische sector

In Noord Nederland is de agrarische sector een belangrijke tak voor de regio. Het is een sector die zich kenmerkt als een innovatieve sector. Deze innovaties hebben betrekking op het reduceren van uitstoot en het zuinig omgaan met grondstoffen. Dat zijn ontwikkelingen die passen binnen het beleid van de overheid, waardoor er ook subsidiekansen zijn. Er zijn regelingen die specifiek bij de regio passen, zoals pilots in de noordelijke kleischil. Of landelijke regelingen die duurzame landbouw stimuleren.

Heeft uw personeel nieuwe of andere vaardigheden nodig? Er is subsidie voor (bij)scholing

De arbeidsmarkt verandert snel. Door technologische veranderingen of door andere behoeften van de consument. Als uw onderneming dat ook ervaart is scholing en ontwikkeling van personeel essentieel. De overheid erkent ook het belang van deze ontwikkeling en heeft daarom diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Momenteel is de SLIM-regeling bekend en laagdrempelig om uw scholingsbeleid te onderzoeken en ontwikkelen. Ziet u ook kansen om uw personeel te scholen of ontwikkelen en bent u benieuwd naar uw subsidiekansen? Neem dan contact op

Innoveren: onderzoek & ontwikkeling

Op het gebied van innovatie zijn tal van subsidiemogelijkheden. Veel regelingen zijn gericht op het ontwikkelen of vernieuwen van een product of proces. Maar wanneer is uw project nu innovatief? Bij bepaalde regelingen is er al sprake van innovatie als u binnen uw bedrijf een product of proces technisch verbeterd. Een idee dat ook vernieuwend is voor de regio, het land of zelfs de wereld heeft logischerwijs nog meer subsidiekansen. Bekende landelijke regelingen voor innovatie zijn de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Maar ook op provinciaal vlak of juist op het gebied van Europese samenwerking zijn regelingen beschikbaar. Hebt u een innovatief idee en bent u benieuwd naar uw subsidiekansen? Neem dan contact op.

Bent u een ambitieuze ondernemer?

Neem dan nu contact op en zet de volgende stap met uw bedrijf!

Ontdek subsidiekansen