SABE Regeling – 7 veehouders van Schiermonnikoog

De veehouderij staat onder druk. Na afschaffing van het melkquotum was schaalvergroting de trend. Tegenwoordig wordt door de stikstofcrisis het tegenovergestelde gestimuleerd. De 7 boeren van Schiermonnikoog waren in 2021 al bezig met stikstofreducerende maatregelen: de gezamenlijke veestapel werd van 600 koeien teruggebracht naar 375 koeien.

Deze afschaling betekent ook het opzetten van een ander verdienmodel. Er is een zuivelcoöperatie opgestart waarmee het eigen Van Schier-merkkaas wordt geproduceerd. Daarnaast hebben de veehouders zich gericht op biodivers boeren, wat positief uitpakt voor de kostprijs van de productie. Bij het verbeteren van de biodiversiteit gaat het bijvoorbeeld over andere bemesting, andere manier van het land bewerken, andere (eiwitverhogende) gewassen telen, strokenteelt en natuurlijk verlaging van uitstoot.

Voor de boeren vraagt deze omschakeling om hele andere kennis en competenties dan bij reguliere veehouderij. Dit is met cursussen en sessies onder leiding van D&U Advies uit Groningen geleerd en ontwikkeld. Voor deze begeleiding is de SABE regeling aangevraagd en toegekend, waarin het gaat om samen te leren over duurzame landbouw. Daarmee is 80% van de totale projectkosten aan subsidie ontvangen.