Waddenfonds – Wad Wier

Is zeewier het nieuwe goud? Het heeft oneindig veel toepassingen en niet onbelangrijk, het is een hernieuwbare grondstof is, na een oogst groeit het snel weer aan. Maar er zijn meer voordelen. In de toepassing van voedsel is een belangrijk voordeel dat kweek van zeewier op zee geen landbouw/natuurgronden kost, het geen zoetwater nodig heeft en dat er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Maar ook voor het zeewater of een andere omgeving zijn er voordelen: de kweek van zeewier heeft een zuiverende werking op de natuurwaarden van het water.  Zeewier neemt onder andere stikstof, fosfor en CO2 op. Door het wier te oogsten worden deze waarden onttrokken, waarmee de ecologische biodiversiteit wordt bevorderd.

Tot op heden is de productie van zeewier in Nederland nog beperkt en wordt het geïmporteerd. Dat biedt kansen, voor zowel de economie als de ecologie. Een consortium van partijen is een pilot gestart waarin de zeewiersoort ‘Ulva’ (een inheems groenwier wat veel in de Waddenzee te vinden is) optimaal wordt gekweekt en geoogst en wordt toegepast in veevoer en cosmetica en als vervanger van plastic. Dit project vindt plaats in de Eemshaven, in het Waddengebied. Voor deze pilot is met succes een subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds, waarbij een bijdrage van bijna € 1 miljoen is toegekend.