Waddenfondssubsidie voor pilot recycling van plastic- en textielafval

UPPACT verwerkt plastic en textiel tot nieuwe materialen en recyclebare producten. Voor een pilot met specifiek afval uit de Waddenzee heeft het Waddenfonds een subsidie toegekend van € 213.000. Met deze bijdrage wordt in een test- en demonstratiefabriek in de Eemshaven de afvalstroom uit het Waddengebied getest en verwerkt tot nieuwe materialen en producten. De toegekende subsidie komt uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddengebied (STUW) van het Waddenfonds. Met bijdragen uit deze regeling wordt een impuls gegeven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een project bijdragen aan hoofddoelen van het Waddenfonds.

UPPACT maakt gebruik van unieke technologie. Zoals Jan Jaap Folmer, één van de initiatiefnemers, in zijn blog zegt: De Unwastor eet alle typen plastics en ook textiel afval. Al dat afval dat nu verbrand wordt kan de Unwastor verwerken. Ongesorteerd, ongewassen en ongeshredderd.  Het proces voorkomt CO2 uitstoot omdat afval niet wordt verbrand. Maar de technologie is ook energie-efficiënter ten opzichte van klassieke methodes, waar ook energie (en dus uitstoot) wordt bespaard. Hiermee draagt de pilot bij aan één van de hoofddoelen van het Waddenfonds om externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee te verminderen.

Het afval is afval uit het Waddengebied. Doordat UPPACT deze stromen efficiënt kan verwerken is dat een impuls voor het actief zoeken naar- en opruimen van afvalstromen in het Waddengebied. Ook dat is een bijdrage aan het eerder genoemde hoofddoel.

Na de test- en demonstratieperiode zal UPPACT in 2023 de eerste grote regionale en circulaire verwerkingsfabriek realiseren. Voor de STUW-regeling heeft het Waddenfonds tot het einde van dit jaar nog € 7,1 miljoen beschikbaar.