Subsidie Circulaire ketenprojecten

Om een volledig circulaire economie te worden is de samenwerking tussen ondernemers cruciaal. Daarom zijn circulaire ketenprojecten erg belangrijk. In een circulaire ketenproject wordt er door meerdere ondernemers samengewerkt om een product, proces of dienst circulair te maken. Dit heeft als resultaat dat grondstoffen worden bespaard en CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Zo’n project vereist het nodige uitzoekwerk, omdat er drempels kunnen zijn op het gebied van circulariteit, nieuwheid of samenwerking. Voor de kosten op het gebied van het uitzoekwerk biedt de subsidie Circulaire Ketenprojecten financiële steun. Deze steun is met name bedoeld voor projecten die zo hoog mogelijk op de R-ladder staan en dus een hogere mate van circulariteit hebben.

Om de samenwerking tussen meerdere ondernemingen soepel te laten verlopen, wordt er een procesbegeleider ingehuurd die minstens één jaar ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. Hierin is het belangrijk dat een belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van de) ondernemers wordt vermeden.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten gelden een aantal voorwaarden zoals:

  • Het project levert een reductie op van grondstofverbruik en/of CO2-uitstoot
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit 3-6 MKB-ers (waarvan één grootbedrijf bij mag)
  • In het verband worden minstens drie concrete rollen vervuld (zie voorbeeldprojecten)
  • Na afloop blijven minstens drie ondernemers samenwerken.

 

Subsidie

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000 per onderneming. Aanvragen kan vanaf 4 april. Het budget wordt verdeeld op basis van binnenkomst van aanvragen. Uit eerdere openstellingen is gebleken dat deze regeling heel populair is en dat het budget op de eerste dag al was overtekend.

 

Voorbeeldprojecten

Ter inspiratie volgen projecten die in eerder subsidie hebben ontvangen uit de regeling Circulaire Ketenprojecten

Lisdodde Bouwketen: het verbinden van de keten rondom de ontwikkeling van natte teelten in bouwtoepassingen. De verschillende rollen in deze samenwerking zijn: Lisdodde telen, oogsten, verwerken, en het ontwikkelen van bouwcomponenten

Keten fietsbanden: opzetten van een logistiek systeem voor het ophalen van binnen- en buitenbanden. De verschillende rollen in deze samenwerking zijn: Inzamelen van banden, banden verwerken naar halffabricaten, en banden omzetten naar circulaire design producten.

Keten koffiedik: de keten van koffiedik sluiten door het om te zetten in koffieverf. De verschillende rollen in deze samenwerking zijn: Logistieke taken in het inzamelen en vervoeren van koffiedik, bioraffinage en koffiekleurstoffen winnen, koffieverf ontwikkelen