SLIM investeren in personeel

Investeren in de ontwikkeling van jouw werknemers. Omdat je de mensen aan je wilt binden in een gespannen arbeidsmarkt. Of omdat (technologische) veranderingen in het proces andere competenties vereisen.

Op 1 maart 2024 opent de SLIM-regeling. Deze subsidie faciliteert geen opleidingskosten, maar het traject vooraf in de volgende variaties:

  1. Inzichtelijk maken van scholingsbehoefte vanuit perspectief van de onderneming. Met een doorlichting van de onderneming wordt een specifiek opleidings- of ontwikkelplan opgeleverd.
  2. Inzichtelijke maken welke scholingsbehoeften werknemers hebben. Met het in kaart brengen van wensen, ambities en mogelijkheden van de werknemer is het resultaat een loopbaan- of ontwikkeladvies.
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode waarmee de leercultuur in het bedrijf wordt verbeterd. Daarbij kan gedacht worden aan een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken of het aansluiten bij, of het oprichten van een bedrijfsschool.
  4. Ook het aanbieden van een praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding. Het gaat dan over opleidingen in de derde leerweg: variant van leren en werken, niet zijnde BBL of BOL (die opleidingen worden anders gesubsidieerd). Hierbij is de subsidie een vaste vergoeding als tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer maakt voor het bieden van de praktijkleerplaats (en niet voor de opleidingskosten).

Subsidieregeling

De subsidie voor MKB-bedrijven is 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000. Voor middelgrote bedrijven is het subsidiepercentage 60%.

De subsidiabele kosten verschillen per variant. Bij de activiteiten a) en c) gaat het om eigen loonkosten (met opslag 15% overhead) en externe kosten. Bij activiteit b) bedraagt de subsidie € 700 voor een afgerond loonbaan- of ontwikkeltraject. Bij activiteit d) is de subsidie € 2.700 per traject van 40 weken of een kortere looptijd naar rato.

De subsidie kan van 1 maart tot 30 maart worden aangevraagd. Het tweede tijdvak dit jaar loopt van 2 september t/m 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven wordt een tijdvak opengesteld van 3 juni t/m 31 juli.