SLIM regeling – installatietechniekbedrijf Langeland Borgman

Langeland Borgman is een bedrijf werkzaam in de installatietechniek, een sector die door de energietransitie aan het veranderen is. Dat vraagt ook om andere competenties en vaardigheden van het personeel. Om die transitie goed voor te bereiden heeft Langeland Borgman met succes een SLIM subsidie aangevraagd.

De SLIM toekenning heeft betrekking op meerdere onderdelen. Allereerst wordt de scholingsbehoefte in kaart gebracht vanuit het perspectief van de onderneming. Dat betekent in deze casus een inventarisatie van welke (nieuwe) competenties er nodig zijn vanuit een veranderende markt. Dat wordt naast het huidige competentieprofiel gelegd, waaruit een scholingsbehoefte is af te leiden.

Verder is het belangrijk dat elke werknemer goed op zijn plek zit. Daarom worden er ontwikkelgesprekken gehouden om verder te ontdekken op welk vlak werknemers zich willen ontwikkelen. Deze beide elementen komen samen in de derde activiteit: het ontwikkelen van een curriculum voor een eigen bedrijfsschool.

Op deze manier ontwikkelt Langeland Borgman de leercultuur binnen het bedrijf en borgt het daarmee de continuïteit van het bedrijf!