Versneller Innovatieve Ambitie

Ondernemers in Noord-Nederland kunnen weer de VIA regeling aanvragen. VIA staat voor Versneller Innovatieve Ambitie. Het is een regeling die de onderneming stimuleert om een innovatief product, dienst of proces te ontwikkelen. Je idee hoeft niet nieuw te zijn voor de hele markt, het is al innovatief als jouw idee nieuw is voor je eigen onderneming.

Binnen de VIA zijn er drie smaken:
• VIA Ontwikkelingsprojecten – bouwen van een prototype
• VIA Software projecten – vernieuwing van softwareontwikkeling
• VIA Organisatie Innovatie – nieuwe manier van organiseren, samenwerken, nieuw verdienmodel
Afhankelijk van de smaak zijn de kosten van inhuur van deskundigen, materialen, eigen loonkosten of huur van apparatuur & uitrusting subsidiabel. Er wordt maximaal 50% subsidie verstrekt, ook afhankelijk van één van de drie regelingen.
Er zijn een aantal zaken veranderd ten opzichte van de regelingen van vorig jaar. Zo moet het project aansluiten bij één van de vier volgende transities:
1. van analoog naar digitaal
2. van fossiele naar duurzame energie
3. van zorg naar positieve gezondheid
4. van een lineaire naar een circulaire economie
Daarnaast moet het project ook obstakelvrij zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de (overige) financiering geregeld is en dat er geen haalbaarheidsonderzoek loopt.
Heb je een innovatief project en sluit deze aan bij één van de genoemde transities? Laat het weten en we bespreken samen jouw subsidiekansen!