Verduurzaming

Een belangrijk thema van de gepresenteerde plannen tijdens de afgelopen Prinsjesdag blijft verduurzaming. Om Nederland duurzamer te maken gebruikt de overheid verschillende instrumenten. Dat zijn bijvoorbeeld milieubelastingen, maar ook de verplichting van een energielabel C voor kantoorgebouwen per begin 2023. En natuurlijk zijn subsidies belangrijke instrumenten om Nederland te verduurzamen.

Een aantal van die subsidieregelingen zijn in de vorm van een fiscale aftrek van de winst. Voor een investering in een energiebesparend bedrijfsmiddel is er de Energie-investeringsaftrek (EIA). Als er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen kan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden aangevraagd. In bepaalde gevallen kan dat ook de VAMIL worden aangevraagd, waarmee het bedrijfsmiddel versneld afgeschreven kan worden. Deze fiscale kortingen verlagen het fiscale resultaat, waardoor er minder belasting betaald hoeft worden en zo een liquiditeitsvoordeel ontstaat.

Voor het investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen kan aanspraak worden gedaan op de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE). Dit is een investeringssubsidie. Een voorbeeld van een exploitatiesubsidie is de SDE++ en is afhankelijk van opbrengsten uit geleverde energie of  gereduceerde CO2-uitstoot.

Een groot nadeel van deze subsidies is dat de investering voorgefinancierd moet worden, wat voor sommige ondernemingen in deze tijden niet mogelijk is. Een mogelijkheid is om dan een Energy Service Company (ESCo) in de arm te nemen. Deze partij financiert de energiebesparende maatregelen, met deze energiebesparing kun je de financiering terug betalen. BespaarGarant is een voorbeeld van een ESCo, een initiatief van 5 brancheorganisaties (MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en NVDE).