Time uw investeringen!

Het eind van het jaar komt weer in zicht. Door de crisis is het een ander jaar geworden dan we ons hadden voorgesteld. Ook voor bedrijven kunnen het onzekere tijden zijn. Het gevolg kan zijn dat investeringen worden uitgesteld. Dat blijkt ook heel duidelijk uit cijfers van het CBS, waaruit naar voren komt dat er vanaf april 2020 elke maand fors minder wordt geïnvesteerd dan in dezelfde maand van 2019.

Toch zijn er gelukkig ook nog genoeg bedrijven die wel kunnen blijven investeren. Als u nu toch nog investeringsplannen hebt, houd dan rekening met de volgende punten:
– KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek): deze fiscale regeling gebruikt u het meest optimaal door in 2020 niet meer dan circa € 58.000 te investeren. Dan is het fiscale voordeel 28% van de investering. Boven dit bedrag bouwt de regeling af. Komt u met uw investeringsplannen hierboven, dan kan het lonen om de investering over de jaarwisseling heen te tillen (wanneer mogelijk). Let op: het investeringsmoment is het moment dat u de verplichting aangaat (accepteren van de offerte, schriftelijk sluiten van de overeenkomst).
– MIA / VAMIL / EIA: het gaat hier om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of energiebesparende bedrijfsmiddelen/ duurzame energie. De investeringen die hier voor in aanmerking komen staan op respectievelijk de milieulijst of energielijst, gepubliceerd door het RVO. Ook hier gaat het om fiscale voordelen:
• MIA (milieu investeringsaftrek): fiscale aftrekpost van maximaal tot 36% van het investeringsbedrag
• VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investeringen): willekeurig afschrijven tot 75% van het activum
• EIA (energie investeringsaftrek): fiscale aftrekpost van maximaal tot 45% van het investeringsbedrag
Let op: deze regelingen moeten binnen drie maand na het aangaan van de verplichting zijn gemeld bij het RVO.
– Innovatie / duurzaamheid: Aan het eind van 2020 lopen diverse andere subsidieregelingen af. Ik noem hier de regeling Innovatief en Duurzaam MKB van de provincie Groningen. In de naam staan al veel voorwaarden voor de regeling: het moet gaan om een MKB bedrijf uit de Provincie Groningen die een project heeft met een innovatief en duurzaam karakter én een bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van Groningen. Als het project aan al deze voorwaarden voldoet is er een subsidiekans van maximaal 25% van de projectkosten.
De timing van het doen van investeringen kan dus van belang zijn om in aanmerking te komen voor subsidies of fiscale faciliteiten. Wilt u hierover sparren, neem dan vrijblijvend contact op!