Tender Valorisatie

Innovatieve ondernemers in Noord Groningen kunnen vanaf 17 september een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces.

Een voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan één van de vier transities waar Noord Nederland voor staat:

·        van een lineaire naar een circulaire economie,

·        van fossiele naar hernieuwbare energie,

·        van zorg naar (positieve) gezondheid,

·        van analoog naar digitaal

De subsidie is een tender, wat betekent dat de best scorende aanvragen worden gehonoreerd. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de impact op de regio, naar samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen. Ook is het belangrijk om bestaande kennis en kunde (van anderen) toe te passen in jouw innovatie. En uiteraard draagt deze innovatie bij aan de structurele ontwikkeling van jouw onderneming.

Een groot voordeel van deze Tender Valorisatie is dat je de aanvraag in 2 stappen kunt doen. Stap 1 is het indienen van een beknopt projectvoorstel van 2 pagina’s. Bij een positieve terugkoppeling kan een volledige aanvraag worden ingediend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote projecten:

  • Er is subsidie voor kleine projecten van € 50.000,- tot € 200.000,-. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 125.000,-. Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 19 tot 22 september 12.00 uur. Uitslag en reflectie volgt op 11 oktober. Vervolgens volledige aanvraag indienen van 25 oktober tot 8 november 12.00 uur.
  • Er is subsidie voor grote projecten van € 250.000,- tot € 600.000,-. Het maximale subsidiebedrag per projectpartner is € 400.000,-. Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s van 3 oktober tot 6 oktober 12.00 uur. Uitslag en reflectie volgt op 24 oktober. Vervolgens volledige aanvraag indienen van 15 november tot 29 november 12.00 uur.

De subsidie is 25% van de subsidiabele kosten, maar kan oplopen tot 45% bij samenwerking met andere ondernemingen en kennisinstellingen.

Heeft jouw onderneming innovatieve ideeën die in lijn zijn met één van de transities, die impact kunnen hebben op de regio en waarbij je de samenwerking opzoekt, dan kan deze Tender Valorisatie een mooi instrument zijn om die doelen te realiseren.