Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Onlangs werd op Prinsjesdag bekend gemaakt dat er € 6,8 miljard extra budget is klimaatmaatregelen. Dat wordt onder andere ingezet voor subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming. Een dergelijke regeling opent ook al op korte termijn, het gaat dan om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Met deze regeling kan een ondernemer een energieadviseur en een energieregisseur inhuren om te verduurzamen. De subsidie is 80% van de kosten en maximaal € 2.500.

Om de subsidie aan vragen moeten de volgende stappen worden gezet:
1) Er wordt een energieadviseur ingehuurd die per bedrijfspand een energieadvies opstelt met een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen.  Uit het advies worden één of meer maatregelen gekozen die binnen twee jaar worden uitgevoerd.
2) Vervolgens wordt een energieregisseur ingehuurd die helpt bij de uitvoering van de maatregelen. Dat kan een installateur zijn, maar ook een subsidiecoach: voor de investering in veel maatregelen zijn andere subsidies aan te vragen.
3) Tot slot kan de subsidie worden aangevraagd: 80% van de kosten tot maximaal € 2.500 subsidie, per bedrijfspand.
Belangrijk bij deze subsidie: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De regeling loopt tot 30 september 2022.