Subsidiekansen voor de circulaire ondernemer

Circulaire economie, een begrip wat we tegenwoordig steeds vaker horen. Dat komt omdat Nederland in 2050, als onderdeel van het Klimaatakkoord, volledig circulair wil zijn. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Om die doelstelling te halen zijn er nu al diverse subsidieregelingen die ondernemingen stimuleren om een circulair bedrijfsmodel op te zetten.
Om deze transitie meer onder de aandacht te krijgen organiseert het Versnellingshuis Nederland Circulair! van 1 t/m 6 februari voor de zesde keer de week van de circulaire economie. Er worden dan evenementen georganiseerd met voorbeelden van best practices en de verschillende stimuleringsmaatregelen worden toegelicht.
In Noord Nederland wordt ook Europees geld ingezet voor de transitie van lineair naar circulair. Het SNN heeft momenteel de regeling Valorisatie en Kennisontwikkeling open staan. Bij deze regeling gaat het om
1) kennisontwikkelingsprojecten die voorafgaan aan validatie en demonstratie en daarmee wat verder van marktintroductie afstaan.
2) valorisatieprojecten die zich in de stadia voorafgaand aan de marktintroductie bevinden.
De subsidie is afhankelijk van het type project 50% of 60%. Het minimale subsidiebedrag is € 100.000.
Aanvragen kan tot 24 mei 2021.
Een regeling die wellicht wat toegankelijker is heet Versneller Innovatieve Ambitie (VIA). Deze regeling is er in drie varianten:
1) Ontwikkelingsprojecten (35% tot 50% subsidie, maximaal € 100.000)
2) Organisatie-innovatie (50% subsidie, maximaal € 12.500)
3) Softwareontwikkeling (35% subsidie, tot maximaal € 50.000)
Een landelijke regeling die vanaf 1 april open gaat heet Subsidie Circulaire ketenprojecten. Deze regeling is relevant voor MKB-ers die samenwerken met andere bedrijven uit de keten (minimaal 3, maximaal 6). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren). De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer.
Voor circulair ondernemen zijn nog veel meer (Europese) regelingen, waaronder ook fiscale voordelen en financieringsmogelijkheden. Dus als u wilt bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en wilt investeren in een circulair bedrijfsmodel of de mogelijkheden wilt onderzoeken, dan zijn er genoeg maatregelen die u financieel op weg helpen. Ik denk graag met u mee!