Subsidiekansen in 2024 voor agrarische sector

Aan het begin van 2024 zijn er voor agrariërs in Groningen met duurzame investeringsplannen subsidiekansen. Het gaat om de regeling Productieve investeringen landbouw Groningen. Ook de nieuwe energielijst en milieulijst zijn gepubliceerd. Op deze lijsten staan (nieuwe) maatregelen waarvoor MIA/VAMIL en de EIA aangevraagd kan worden.

 

Productieve investeringen landbouw Groningen

Vanaf 22 januari kunnen boeren in Groningen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van landbouwbedrijven. Dat kan bijvoorbeeld voor investeringen in moderne installaties en machines die bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen.

Het gaat om investeringen die op deze lijst (bijlage 1, vanaf pagina 5) zijn gepubliceerd door de Provincie Groningen. Het gaat om maatregelen op het gebied van water, biodiversiteit en biologische bestrijding, energie, precisielandbouw, duurzame veehouderij.

Extra subsidie voor jonge landbouwers

Machines en installaties die op de investeringslijst staan zijn voor 40% subsidiabel. Voor jonge landbouwers (jonger dan 40 jaar) is dat zelfs 55%. De subsidie is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000.

Bij de subsidie wordt gebruikt gemaakt van de tendermethode. Dat betekent dat investeringen met de meeste punten subsidie kunnen krijgen. In de investeringslijst staat per maatregel het aantal punten. Aan biologische landbouwers (om die willen omschakelen) wordt een extra punt toegekend.

Aanvragen kan tot 12 februari. Na deze sluitingsdatum worden de aanvragen gerangschikt.

Wijzigingen in MIA/ VAMIL en EIA

Dit jaar zijn de milieulijst en de energielijst ook weer gewijzigd. Er zijn maatregelen van de lijst afgehaald, maar ook nieuwe maatregelen toegevoegd. Voor een milieuvriendelijke investering of een maatregel die bijdraagt aan energiebesparing is het raadzaam om te na te gaan of deze op één van de lijsten staat.

De MIA/VAMIL en de EIA zijn fiscale subsidies. Dat betekent dat met een toekenning het fiscale resultaat wordt verlaagd, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Het aanvragen van deze regelingen moet binnen 3 maanden, na het aangaan van de investeringsverplichting.