Subsidie voor advies en digitalisering

De provincie Groningen heeft twee subsidieregelingen opengesteld met gelden uit het Coronafonds. Het gaat om de Adviesregeling en de subsidie Digitalisering.
Bij de Adviesregeling zijn subsidiabele kosten de inhuur van deskundigen bij activiteiten van:
– voorbereiding en indiening van voorstellen voor inzet van risicofinanciering;
– het opstellen van businessplannen en/of investeringsplannen;
– voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.500.
De  subsidie digitalisering Groningen 2021 is er voor Groninger ondernemers, culturele – en maatschappelijke organisaties, zij kunnen een subsidie aanvragen om hun digitale dienstverlening op te zetten, te verbeteren of verder te beveiligen.
Er kan subsidie aangevraagd worden voor de aanschaf van nieuwe producten (geen hardware), diensten en processen voor digitalisering of verbetering van producten, diensten, processen door toepassing van digitalisering.
De hoogte van de subsidie bedraagt 70 % van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.500 en maximaal € 3.000.