Subsidie op innovatie: de WBSO

Innovatie oftewel technologische vernieuwing is iets wat de overheid van harte stimuleert. Nederland staat in de top 5 van de wereld als het gaat om innovatie en daarmee hoog op de lijst. Om deze positie te behouden of te verbeteren, maar vooral om economische vooruitgang te boeken zijn er diverse regelingen om innovatie te bevorderen. De meest bekende regeling in Nederland is de WBSO.

De WBSO is een afkorting voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het gaat hier om een fiscale regeling die bij speur- en ontwikkelingswerk (ook bekend als research and development: R&D) een korting geeft op de loonbelasting of inkomstenbelasting bij zelfstandigen.
De WBSO is aan te vragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Naast de gemaakte uren zijn ook kosten en uitgaven die worden gemaakt voor het uitvoeren van het S&O-project subsidiabel. Het is belangrijk te weten dat de ontwikkelingen technisch nieuw moeten zijn voor de aanvrager.
Meer dan een fiscaal voordeel
Ontvangt u een positieve toekenning op uw WBSO-aanvraag? Dan zijn er meer voordelen. Met de toekenning kan ook de toegang tot de innovatiebox worden aangevraagd. Met deze fiscale faciliteit zijn winsten over innovaties belast met maar 7% vennootschapsbelasting, in 2021 is dat 9%.
Ook zet een WBSO-beschikking de deur open voor andere innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden. Je hebt met deze beschikking al laten zien dat je innovatief te werk gaat en dat is een voordeel bij het aanvragen van andere regelingen.
Bent u benieuwd naar uw subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op.