Subsidie Energiebesparing

Naar Europese regelgeving heeft Nederland ook wetgeving gemaakt om gebouwen energiezuinig te krijgen. Voor nieuwbouw gaat het bijvoorbeeld om de BENG-norm (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Om bestaande bouw energiezuiniger te maken zijn er subsidieregelingen in het leven geroepen.

Voor particulieren zijn er regelingen om de woning te isoleren. Het gaat om minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen (spouw, dak, gevel, vloer of glas) welke na 1 juni 2020 zijn uitgevoerd en betaald.  Van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 is er tijdelijk verhoogde subsidiebedrag beschikbaar. De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Als het ‘zeer energiezuinig pakket’ wordt uitgevoerd, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).
De overheid stelt ook een energielabel verplicht. Op het energielabel staat welke maatregelen in het gebouw mogelijk zijn. Vanaf 2021 geldt nieuwe wetgeving waarbij een energiedeskundige naar de woning moet komen om het huis in te meten en het nieuwe label te bepalen. In 2020 is het nog eenvoudiger en goedkoper om een energielabel aan te vragen.