Stimulering energiezuinige maatregelen

Weet u welk energielabel uw pand heeft? Heeft uw pand überhaupt een energielabel? Uit onderzoek van het RVO blijkt dat een groot aantal kantoorpanden nog geen energielabel heeft. Voor die eigenaren is het zaak om in actie te komen.
Per 1 januari 2023 geldt voor kantoren groter dan 100 m2 de energielabel C-verplichting. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Als uw kantoor het label A, B of C heeft voldoet het aan die norm.
2023 lijkt nog ver weg. En dat is ook zo. Maar er speelt nog een andere actualiteit. Vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie van gebouwen bepaald op basis van een nieuwe norm: de NTA 8800. De hudige norm heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en hier is de bewijslast eenvoudiger.
Er zijn daarom genoeg redenen om nog dit jaar te investeren in energiezuinige maatregelen als uw kantoor niet aan de eisen voldoet:
• Met de huidige norm is een certificering eenvoudiger een heeft daarmee een lager prijskaartje;
• Hoe dichter we bij de verplichting van 2023 komen, hoe minder subsidie er op de hiervoor relevante energiebesparende maatregelen zal zijn.
• Met energiebesparende maatregelen gaat uw energierekening omlaag!
Actie?
Stap 1: Als u niet weet welk energielabel uw pand heeft, check dit op https://www.ep-online.nl/ep-online/.
Stap 2: Heeft uw pand geen energielabel of een label-D of hoger? Dan is er werk aan de winkel.
Stap 3: Afhankelijk van uw investeringsplannen zijn er subsidiekansen. Bekende regelingen die momenteel zijn te benutten, zijn de ISDE of bij grotere projecten de SDE++. Daarnaast is er een grote kans dat de investering op de milieulijst of energielijst staat. Daarmee is er kans op een fiscaal voordeel in de vorm van respectievelijk een Milieu investeringsaftrek (MIA) of een Energie Investeringsaftrek (EIA).
Stap 4: Wilt u investeren, maar ook graag sparren over subsidiekansen? Neem dan vrijblijvend contact op!