Noord Nederland verdient Circulair

De subsidiecoach houdt zich voornamelijk bezig met het signaleren en benutten van subsidiekansen. Maar er is meer. Ik ben ook betrokken bij het project Noord Nederland verdient Circulair (NNVC).

In onze regio zijn best wel een aantal circulaire initiatieven, maar het veld is vooralsnog versnipperd. En dat is jammer, want juist bij circulariteit heb je elkaar nodig en is samenwerken heel belangrijk. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wordt in het project NNVC gezocht en gebouwd aan het ecosysteem en ketensamenwerking. Dat gebeurt met kennisinstellingen, eerstelijnsorganisaties en organisaties die circulaire programma’s hebben ontwikkeld. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website: https://nnlvc.nl/

De betrokkenheid bij dit project heeft mij geïnspireerd om meer in circulariteit te verdiepen. Aan de ene kant omdat we wel moeten: in 2050 moet Nederland volledig circulair zijn en in 2030 moet de proces halverwege zijn. Aan de andere kant: er zijn ook genoeg kansen. Als voorbeeld: onze mooie regio kan met een duidelijke agrarische functie misschien wel voorzien in de behoefte van biobased materialen.

Uiteraard is de link met subsidies wel weer heel duidelijk. De overheid heeft de doelen van 2030 en 2050 gesteld en heeft ook middelen beschikbaar gesteld om die doelen te halen (of in ieder geval benaderen). Zowel op provinciaal, regionaal en landelijk zijn er genoeg subsidiekansen voor ambitieuze, circulaire plannen. Dus heb je zulke ambities, laat het mij weten. Ik denk graag mee!