MKB!dee: investeren in een nieuw scholingstraject van uw personeel

Misschien herkent u dit wel.

Uw onderneming draait zo goed, u en uw personeel hebben het  druk om de vraag aan te kunnen. Het tegenovergestelde kan ook. Het gaat niet zo goed met het bedrijf. Alle euro’s tellen, alleen productieve uren tellen! In beide gevallen is er geen tijd om uw personeel te scholen of te ontwikkelen. Als ontwikkelingen in de branche wel doorgaan, kan dat funest zijn.
Geen tijd voor scholing is maar één voorbeeld. Er zijn veel meer knelpunten te bedenken waarom werknemers zich niet of nauwelijks ontwikkelen.
Het MKB !DEE is er voor dié ondernemer die tegen dit probleem aan loopt en zelf met de oplossing komt.
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.
Aanvragen kan vanaf 6 juli