Mkb haalbaarheidsvoucher

Heb je als noordelijke MKB-er een innovatief idee, maar weet je niet of dit idee technisch en economisch haalbaar is? Dan kan de MKB haalbaarheidsvoucher uitkomst bieden.

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van deze voucher is dat je een proeftuin uit Noord-Nederland inschakelt om de haalbaarheid van het idee te onderzoeken. Via de eerstelijnsorganisaties (Grobusiness, Ynbusiness, IkBenDrentsOndernemer) kun je in contact komen met relevante partijen.

Proeftuin

Een proeftuin is een omgeving waar waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar zijn om jou als ondernemer verder te helpen met de ontwikkeling van jouw vernieuwende idee of innovatie. Dat kan op het gebied van

  • Circulair ondernemen
  • Duurzame energie
  • Digitalisering
  • Positieve gezondheid

Subsidie

Je kunt 40% subsidie krijgen voor:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke proeftuinfaciliteit;
  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

De kosten van het inschakelen van de proeftuin moeten minimaal 40% van de subsidiabele kosten bedragen. De subsidie is minimaal € 10.000 en maximaal € 45.000.

Aanvragen is al mogelijk en kan tot 30 november 2024. Beoordeling vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen.