Circulaire economie

Tegenwoordig is circulariteit een term die onmisbaar is geworden op het gebied van verduurzaming. Sterker nog, Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn om zo onze aarde te beschermen. Om dit doel te behalen wordt al veel actie ondernomen, maar voor een volledig circulaire economie moet er nog veel meer gebeuren. Daarom zal circulariteit in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Maar wat houdt een circulaire economie precies in?

Doel van circulariteit

In een circulaire economie wordt de kringloop van grondstoffen en producten zoveel mogelijk gesloten. In tegenstelling tot een lineaire economie, waarin producten na een levenscyclus bij het afval terecht komen, worden onderdelen en producten in een circulaire economie maximaal hergebruikt. De ultieme circulaire economie heeft dus in principe geen afval meer. Naast hergebruiken moet een productieproces ook het gebruik van grondstoffen minimaliseren. Concreet betekent dit dat productieprocessen efficiënter moeten worden om minder grondstoffen te benutten en de levensduur van producten te verlengen. Voor de grondstoffen die nog wel nodig zijn, worden grondstoffen gebruikt die duurzaam en hernieuwbaar zijn, zoals biobased plastic of hout.

R-ladder als maatstaf

Om de stap van lineaire naar circulaire economie te maken, zijn er veel maatregelen mogelijk. Een veelgebruikt instrument om de mate van circulariteit van een maatregel te beoordelen is de R-ladder. Deze ladder rangschikt maatregelen die ondernomen worden om circulariteit te bevorderen. De drie hoofdstrategieën die in de ladder staan zijn: reduce, reuse, en recycle. Het verminderen van de consumptie en productie (reduce) staat bovenaan de ladder en is hiermee de meest circulaire strategie. Daarna komt het hergebruiken van producten (reuse) om hiermee de levenscyclus van een product te verlengen. Hieronder valt bijvoorbeeld het platform ‘Madaster’, waar materialen en producten staan geregistreerd die vervolgens kunnen worden hergebruikt. Tot slot staat recyclen, waarin materialen weer tot grondstoffen worden verwerkt, op de onderste trede van de ladder. Wat je nu ziet is dat veel maatregelen onder recyclen vallen, maar er valt juist nog veel te behalen in de andere twee strategieën.

Subsidies

Vanuit de Europese Unie en de overheid worden maatregelen die bijdragen aan de circulaire economie nu nog gestimuleerd aan de hand van verschillende subsidies. Zo worden initiatieven voor CO2 vermindering gesubsidieerd, maar krijgen ook investeringen om hernieuwbare energie op te wekken steun. Daarom is nu het moment om maatregelen te treffen en gebruik te maken van de financiële ondersteuning.

Week van de Circulaire Economie

Ben je benieuwd hoe circulariteit in de praktijk eruit ziet, zet dan de Week van Circulaire Economie van maandag 6 t/m zaterdag 11 februari 2023 in je agenda. In deze week zijn door heel Nederland evenementen georganiseerd waarin ondernemers laten zien hoe circulair ondernemen er in de praktijk uit ziet. Een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen en zelf circulair aan de slag gaan.